20.10.2017

Svært at engagere kollegerne, siger 7 ud af 10 tillidsfolk

Størstedelen af DM’s tillidsrepræsentanter finder det svært at involvere kollegerne i det faglige arbejde. Det er et problem, som bliver adresseret på TR-dagen den 14. november. ”Det er ofte lavpraktiske ting, der skal til for at skabe engagement og involvering”, siger DM-konsulent.

20.10.2017

Med fuldt fokus på potentialet

Cand.scient. i idræt og biologi Mikael Trolle er direktør i Volleyball Danmark, headcoach for herrelandsholdet i volleyball og arbejder med ledelsesudvikling som partner i High Performance Institute. Den røde tråd er at udfolde det enkelte menneskes potentiale.

20.10.2017

Forskning:
Musikterapi er
effektivt mod stress

Et godt stykke klassisk musik kombineret med en professionel terapeut, der hjælper dig med at dykke ned i de følelser, musikken frembringer. Det er en af de mest effektive behandlinger af stressramte, siger forsker og musikterapeut.

19.10.2017

Ugens profil: "Vi fejrer en milepæl i astronomien"

Stjerneeksplosioner, der skaber 10 gange så meget guld som Jordens vægt. En terning, der vejer én milliard ton. Fire kilometer lange robotarme med laserstråler, der måler rystelser i selve rumtiden fra begivenheder 150 mio. lysår væk. Astrofysik lyder nogle gange som science fiction og måske mere end nogensinde i denne uge.

19.10.2017

Mere sprog: fra ord til handling

Vi har brug for, at politikerne sætter handling bag deres ord og sikrer bedre finansiering af sproguddannelserne, så universiteterne også i fremtiden er i stand til at uddanne kandidater med stærke kompetencer i fremmedsprog. Det haster med handling, skriver dekan Henrik Halkier.

18.10.2017

Interview: Centralisering er farlig for kunsterisk faglighed

Det vil skade fagligheden, engagementet og den lokale forankring, hvis man samler mindre kunstuddannelser i én stor institution, som det bliver foreslået i en ny rapport fra Kulturministeriet. Det siger Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsbergfondet og tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, til Magisterbladet.

18.10.2017

Plantevækst gavner klimaet, når permafrosten tør op

Ny forskning fra Center for Permafrost viser, at plantevækst i Arktis er direkte koblet til tøende permafrost. Planterne binder en del af den kuldioxid, som frigives til atmosfæren, når permafrosten tør. Foreløbige målinger tyder på, at der er rimelig balance i kulstofregnskabet i den isfrie del af Grønland.

17.10.2017

Omstridt forslag: Kunstneriske uddannelser skal centraliseres

En ny rapport fra Kulturministeriet anbefaler at samle landets kunstneriske uddannelser under én national institution, fordi ”den nuværende organisering af kunstskolerne hverken er fagligt eller økonomisk bæredygtig”. Forslaget møder stærk kritik fra rektorer og politikere. Også i den undersøgelse, der blev udført i forbindelse med rapporten, advares der mod centralisering.

17.10.2017

Magistrenes pensionskasse investerer stadig i tobaksindustrien

Kræftens Bekæmpelse kritiserer danske pensionskasser for at investere i tobaksindustrien, der lever af produkter, som dræber tusindvis af danskere hvert år. Direktør for MP Pension forklarer, hvorfor de investerer medlemmernes penge i tobak og lægger op til debat. For hvad med alkohol, gambling og porno?

17.10.2017

Kendiseffekt kommer ikke af sig selv

Det hjælper et forfatterskab godt på vej, hvis man i forvejen er et kendt navn, men at blive det er i sig selv et stykke hårdt arbejde, fortæller Julia Lahme.

17.10.2017

Hvad foregår der?

Når nyhederne flimrer forbi, så tænker jeg stadig oftere: Hvad foregår der? Jeg kommer til at tænke på både Marvin Gays klassiker “What’s going on” og på John Mogensens “Der er noget galt i Danmark”, skriver redaktøren på bloggen.

16.10.2017

Indlandsisen røber fortidens klima

Klimaprofessor Dorthe Dahl-Jensen forsker i grønlandske iskerner, og hvad de kan fortælle os om verdens klimahistorie tusinder af år tilbage.

16.10.2017

Medarbejder: Universiteterne er i krig med sig selv

Øget politisk styring, nye krav og nedskæringer skaber frustrationer blandt medarbejderne på universiteterne. Men de ansatte kan selv være med til at skabe et bedre samarbejdsmiljø, siger specialkonsulent ved KU, der har undersøgt problemet.

16.10.2017

Hver femte akademiker er midlertidigt ansat

Nye tal viser, at 20 procent af akademikerne, som arbejder i den offentlige sektor, er ansat i midlertidige job. Det er overraskende og uacceptabelt, mener formand for Dansk Magisterforening.

16.10.2017

Nyt IT-system koster ansatte
jobbet i Københavns Kommune

10 medarbejdere i Socialforvaltningen skal efter planen sige farvel til kollegerne sidst på måneden, da kommunen indfører nye nedskæringer. Årsagen er delvist grønthøsterbesparelser, delvist et nyt IT-system, siger fællestillidsrepræsentant.

13.10.2017

Hun skærer opgaverne til

Anne Gammelgaard vil ikke være personaleleder og fokuserer på det faglige. Men hvis man er faglig leder og ikke vil være chef, hvordan skal ens karriere så udvikle sig? Chefkonsulenten i Region Midtjylland er i tvivl.

13.10.2017

Leder i en gråzone

Hvordan skaber man resultater uden formelt lederskab? Det ved Susanne Petersen. Hun har i 12 år stået i spidsen for det danske CO2-kvoteregister.

13.10.2017

Ledere uden kasket får ikke uddannelse

Faglige ledere har fået en væsentlig ledelsesfunktion i det offentlige, men arbejdsgiverne uddanner dem kun i begrænset omfang til opgaven, viser ny undersøgelse.

12.10.2017

Københavns Universitet åbner nyt plantecenter

Nyt center skal sikre dansk planteforskning en international plads inden for plantevidenskaben. ”Vi skal bidrage til at løse fremtidens store udfordringer”, siger professor og centerleder.

04.10.2017

Blogger: "Ingen vil nogensinde læse dit speciale igen"

Jeg er sikker på, det har været spændende at skrive, og jeg er sikker på, at det har fået en fin bedømmelse, siden du vælger at medsende det. Men jeg læser det ikke. Det er der ingen, der gør igen. Det er endeligt forbi med ”Identitetsskabelse blandt libanesiske tatovører i en global verdensøkonomi”. Dit speciale har haft sin tid, og den kommer aldrig igen, skriver Dennis Nørmark på bloggen.

12.10.2017

Ekspert: Strategien for platformsøkonomi er vag

DM og HK mener, at platformsøkonomierne skal støttes af arbejdsmarkedets parter. Ekspert i samfundsøkonomi er enig, men mener, regeringens nye strategi på området er for upræcis.

11.10.2017

Magisterformand: Mænd mangler barselsrettigheder

Danske mænd er stadig langt mindre på barsel end mænd i de andre nordiske lande, viser nye tal. Det skyldes primært, at danske fædre mangler rettigheder på barselsområdet, siger formand for Dansk Magisterforening.

11.10.2017

Danske fædre går ikke mere på barsel

Nye tal viser, at danske fædre stadig tager en klart mindre andel af barslen end i resten af Norden, og at deres andel af barslen har været stort set uforandret siden 2010. Øremærket barsel til fædre har virket i vores nabolande og ville også gøre det i Danmark, påpeger forsker.

11.10.2017

Hun giver sine mentees et skub

Igennem et år har Sanne Berglund Simonsen talt med sin mentee om ting, som man ikke engang taler med vennerne om. “En mentor skal være et søgende menneske, der samtidig tør tage et ansvar for at rykke mennesker et nyt sted hen”, siger hun.

10.10.2017

”Mistrivsel på studiet er ikke et
individuelt problem”

Stress og mistrivsel skal ikke gøres til de studerendes eget problem. I stedet er der brug for gratis psykologhjælp, mere tillid og kollektive løsninger, lød det til konference på Christiansborg mandag. ”Vi har mange ideer og fingeren på pulsen, men hvis det skal indlejres i den måde, vi tænker vores uddannelse, har vi brug for, at både politikerne og institutionerne er med”, sagde en studerende.

10.10.2017

En plat form for arbejde?

Fagbevægelsen skal hjælpe medlemmerne med selv at bygge digitale platforme som Uber og Airbnb - for kun ved at eje platformene, kan arbejderne tjene ordentligt på dem. Det skriver Magisterbladets nye blogger, Hans Stokholm Kjer, der som selvstændig projektmager ønsker at debattere, hvad fagbevægelsen kan gøre for at fastholde og betjene dem, der ikke er lønmodtagere på fuld tid.

10.10.2017

Teknotænketank får kritik før topmøde

Singularity University får kritik for at lokke danske firmaer, iværksættere og politikere med løfter om eksponentiel udvikling. Institutionen har et problematisk forhold til viden og er slet ikke et universitet, siger en af kritikerne.

09.10.2017

Unge forskere rammes hårdt af forsinket milliard-byggeri

KU’s natur- og biovidenskabelig fakultets nye faciliteter er forsinkede med minimum 2,5 år og kan koste op til én milliard kroner mere end forventet. ”Projektet er blevet forsinket i det uendelige… Det er en katastrofe”, siger tillidsrepræsentant, der frygter for særligt de unge forskere.

09.10.2017

Rapport: Humanistisk forskning er vigtigere end nogensinde

”Humanistisk forskning bidrager til øget dømmekraft, kritisk refleksion, kreativitet og til vores evne til at leve sammen. Men den humanistiske forskning er også direkte anvendelig og er med til at skabe vækst, udvikling og innovation”, siger professor, der har været med til at udgive en ny rapport om seks humanistiske forskningsprojekter.

09.10.2017

Påbud til virksomheder er eksploderet

Mens Erhvervsstyrelsen mellem 2013 og 2016 uddelte i alt fire påbud til danske virksomheder for ikke at leve op til reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, er der i 2017 indtil videre uddelt 47 påbud. 

09.10.2017

Erhvervslivet blæser på loven – indfør kvoter!

Påbud om politikker og måltal er ikke nok til at få ligestilling, når det gælder ledelsen af danske virksomheder. Indfør i stedet kvoter eller øremærket barsel til mænd, siger erhvervskvinden Stine Bosse.

05.10.2017

Årets Nobelpriser i fysik og kemi

Nobelprisen i fysik går i år til opdagelsen af tyngdebølger, mens Nobelprisen inden for kemi hædrer kryo-elektronmikroskopien, som er en teknik til at danne billeder af biologiske molekyler.

05.10.2017

Ny forskning:
Fattige, ufaglærte og arbejdsløse arbejder i platformsøkonomien

Unge, lavtlønnede, lavtuddannede, ledige, indvandrere og midlertidigt ansatte. Det er de mest udsatte på arbejdsmarkedet, der bruger de nye digitale platforme til at udbyde arbejdskraft. Akademikerne, til gengæld, tjener godt på deres ejendomme og biler gennem udlejning. Det viser ny videnskabelig rapport, der for første gang har afdækket omfanget af platformsøkonomien.

04.10.2017

Unge akademikere i atypiske job kan brænde ud

Ny forskning viser, at unge akademikere i atypiske job konstant skal gøre sig lækre, være passionerede og netværke for at få job. Men risikoen er, at al den forstillede passion til sidst brænder ud.

04.10.2017

Blog: Nedskæringer på uddannelse er som slankekure for de sultende

Hvis vi skal klare os i den internationale konkurrence, så går det altså ikke, at vi udelukkende har discountuddannelser tilbage at tilbyde. Vi har brug for dygtige faglærte såvel som akademikere, men regeringens milliardnedskæringer på vores uddannelser gør os alle sammen dummere, skriver Lea Friedberg, forkvinde for DM Studerende, på studenterbloggen.

04.10.2017

Ny udflytningsbølge møder kritik: "Fantasiløst"

Man bør evaluere første bølge af udflyttede arbejdspladser, før man begynder den næste, siger forsker. DM siger, at udflytningerne har skadet kvaliteten af arbejdet, og kalder de nye planer for fantasiløse.