24.05.2016

Der er skabt 12.000 akademikerjob det seneste år

Nye tal fra Akademikerne viser, at selv om der er sket en lille stigning i akademikerledigheden det seneste år, så er der i samme periode også kommet 12.000 flere akademikere i arbejde.

24.05.2016

Censur er godt for børn

Katrine Munch Bechgaard sætter grænserne for, hvilke film børn må se. Men det er grænser under konstant pres, for filmsproget bliver hele tiden stærkere, og børn bliver mere erfarne som film- og tv-seere.

23.05.2016

S-profil freder
SU'en

I et stort interview med Politiken søndag siger Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget, Henrik Sass Larsen, at han ikke er parat til at lade SU-forringelser indgå i efterårets reformrunde.

Tegning: Llustra
23.05.2016

I 2010 ville V have flere højtuddannede, nu er V bange for at overuddanne

For bare seks år siden ønskede en Venstre-ledet regering langt flere studerende ind på universiteterne. Det var afgørende for den fremtidige vækst. De unge lyttede og søgte ind i tusindvis, men nu skal antallet af kandidater reduceres. Der er sket et paradigmeskifte i uddannelsespolitikken.

20.05.2016

Beskyldninger i blog-indlæg skaber debat på KU

Er pensum på filosofi for hvidt, omtales en underviser som "husneger" af sine kolleger, og foregår der racistiske ting på rusture? Det er nogle af de spørgsmål, som et blogindlæg af en studerende på filosofi på Københavns Universitet rejser.

20.05.2016

De tæller gamle hvide mænd

Nye grupper af studerende tager nu de første spæde skridt til at bekæmpe racisme og diskrimination på danske universiteter. De er inspireret af en stærk identitetspolitisk bevægelse i USA, som også manifesterer sig i Sverige.

20.05.2016

Kritiske spørgsmål, ja tak

Den identitetspolitiske debat er ikke kun stærk i Sverige. I USA har racedebatten kørt på højtryk i kølvandet på blandt andet politidrab og campus-voldtægter - og på de amerikanske universiteter får den identitetspolitiske bevægelse en del indrømmelser.

20.05.2016

Nej, seniorer må ikke få dagpenge

Et voksende antal ældre i pensionsalderen fortsætter på arbejdsmarkedet, men har ikke mulighed for at forsikre sig mod ledighed. Regeringen vil gøre det muligt for personer i folkepensionsalderen at få seniormedlemskab i a-kasserne, men forslaget diskriminerer ældre, lyder kritikken.

18.05.2016

God planlægning skaber fast arbejde til arkæologer

Hvis man planlægger arbejdet, kan et museum sagtens gøre lange projektansættelser til faste stillinger, lyder det fra flere arkæologer. Problemet er dog, at man samtidig er nødt til overskride nogle tidsfrister fra Slots- og Kulturstyrelsen.

17.05.2016

Bliv mentor og styrk dit lederpotentiale

Magistre bør helt oplagt i videre udstrækning end nu sigte efter lederstillinger, skriver Finn Dahlslund, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening. Og et godt skridt på vejen kunne eksempelvis være at blive mentor.

17.05.2016

Nyuddannede arkæologer mangler graveerfaring

Fremdriftsreformen og en generel stramning af arkæologuddannelsen gør, at nyuddannede arkæologer ikke har de kompetencer, branchen efterspørger, lyder det fra museumsfolk.

13.05.2016

Jubel på Vestsjælland: Kalundborg får ingeniør­uddannelse

Det er blandt andet behovet for kvalificeret arbejdskraft til fx Novo Nordisk, der nu gør det muligt for University College Sjælland at oprette en ingeniøruddannelse, som professionshøjskolen ellers tidligere har fået afslag på.

13.05.2016

Aalborg løsner også fremdriftsbæltet

Ligesom både Københavns og Aarhus Universitet har Aalborg Universitet netop vedtaget en række regler, der bløder op på reglerne fra fremdriftsreformen.

12.05.2016

Hospitalsakademikere har fået en EU-godkendt efteruddannelse

Stadig flere naturvidenskabelige akademikere spiller en afgørende rolle på de klinisk genetiske afdelinger på de danske hospitaler i både diagnosticeringen og behandlingen af danskere med genetiske sygdomme. Nu har de fået deres egen EU-godkendte efteruddannelse.

10.05.2016

Minister vil hellere vejlede end udskrive bøder

Selv om godt hver anden virksomhed enten ikke har udformet måltal for, hvor mange kvinder de vil have på ledelesposter, eller en politik for, hvordan de vil nå derhen, så er der ikke udskrevet nogle bøder til virksomhederne.

10.05.2016

KU falder ud af prestigefyldt rangliste

I 2015 var Københavns Universitet blandt de 100 bedste universitetsbrand i verden baseret på især kvaliteten i forskning, men også i den uddannelse, der tilbydes.

09.05.2016

Aarhus fjerner tvangs­tilmelding til eksamen

Ligesom Københavns Universitet lægger Aarhus Universitet nu op til at løsne på kravene til de studerende, så de ikke længere tvangstilmeldes til eksaminer og fag for 60 ECTS-point om året.

09.05.2016

Praktik frigør os fra teori-slaveri

De studerende bør have lettere adgang til at komme i praktik, og samtidig bør virksomhederne have mulighed for at betale deres praktikanter, mener Gry Inger Reiter, formand for DM Studerende.

04.05.2016

KU vil løsne grebet om de studerende

Både de studerende og universiteterne kritiserede længe fremdriftsreformen for at være for rigid. Sidste år blev et bredt flertal i Folketinget enige om at give de videregående uddannelser mere frihed. Det forsøger Københavns Universitet nu at udnytte med et oplæg til nye regler for studieaktivitet.

03.05.2016

Hver sjette akademiker ledig et år efter dimission

Der gøres ikke nok for at få dimittenderne i gang på arbejdsmarkedet, mener Jens Mølbach, sekretariatschef i Akademikerne. Samtidig efterlyser han mere mod fra både dimittenderne og virksomhedernes side.

03.05.2016

Minister kaldes i samråd om ligestilling

Som Magisterbladet.dk i sidste uge beskrev, lever godt hver anden virksomhed ikke op til reglerne om, at de skal udforme måltal og politik for, hvordan de vil få flere kvinder på ledelsesposter.

24.05.2016

Censur er godt for børn

Katrine Munch Bechgaard sætter grænserne for, hvilke film børn må se. Men det er grænser under konstant pres, for filmsproget bliver hele tiden stærkere, og børn bliver mere erfarne som film- og tv-seere.

Af Lasse Højsgaard 0kommentarer
Læs mere
23.05.2016

S-profil freder
SU'en

I et stort interview med Politiken søndag siger Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget, Henrik Sass Larsen, at han ikke er parat til at lade SU-forringelser indgå i efterårets reformrunde.

Af Tobias Dinnesen 0kommentarer
Læs mere